คิวเต้าหู้ (1,200 กรัม)

คิวเต้าหู้ (1,200 กรัม)

เต้าหู้บุก 1,200 กรัม สีครีม ไม่มีกลิ่น รสชาติจืด มีส่วนผสม ประกอบด้วย โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันฝรั่ง ผงบุก เกลือ และทรานส์กลูตามิเนต

เต้าหู้ผสมงาดำ (300 กรัม)

เต้าหู้ผสมงาดำ (300 กรัม)

เต้าหู้บุก 300 กรัม สีครีม ไม่มีกลิ่น รสชาติจืด มีส่วนผสม ประกอบด้วย โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันฝรั่ง ผงบุก เกลือ และทรานส์กลูตามิเนต

เต้าหู้ผสมเห็ดหอม (300 กรัม)

เต้าหู้ผสมเห็ดหอม (300 กรัม)

เต้าหู้บุก 300 กรัม สีครีม ไม่มีกลิ่น รสชาติจืด มีส่วนผสม ประกอบด้วย โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันฝรั่ง ผงบุก เกลือ และทรานส์กลูตามิเนต

คิวเต้าหู้ (300 กรัม)

คิวเต้าหู้ (300 กรัม)

เต้าหู้บุก 300 กรัม สีครีม ไม่มีกลิ่น รสชาติจืด มีส่วนผสม ประกอบด้วย โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันฝรั่ง ผงบุก เกลือ และทรานส์กลูตามิเนต